הרשמו לניוזלייטר שלנו והשארו מעודכנים בכל המבצעים

  תקנון

  תקנון החנות המקוונת של חברת מאכלי עולם ר.ז בע"מ

  1. ברוכים הבאים לחנות המקוונת של חברת מאכלי עולם ר.ז בע"מ.

  אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

  אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.

  1. בכל שאלה (סיוע ומענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ופניות הנוגעות להזמנות באתר) ניתן לפנות ישירות לצוות ניהול האתר בטלפון 054-9202012
  2. החנות המקוונת של חברת מאכלי עולם ר.ז בע"מ הינה אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ע"י חברת מאכלי עולם ר.ז בע"מ מרחוב עוזיאל 149 רמת גן, (להלן: "מאכלי עולם") במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה.
  3. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה בחנות המקוונת של חברת מאכלי עולם ר.ז בע"מ יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מאכלי עולם ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של מאכלי עולם על פי תקנון זה.
  4. השירות שניתן במסגרת האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי מאכלי עולם לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות"). אזורי השירות מצויינים בעמוד הראשי של האתר וכן תחת הקישור "אזורי חלוקה".
  5. יובהר כי על אף האמור לעיל למאכלי עולם הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
  1. אספקת מוצרים שנרכשו בחנות המקוונת של מאכלי עולם אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
  2. מאכלי עולם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי מאכלי עולם בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן בחנות המקוונת של מאכלי עולם לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
  3. מאכלי עולם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות החנות המקוונת של מאכלי עולם, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
  4. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

  "המוצרים"

  1. מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת בחנות המקוונת של מאכלי עולם ואשר הודעה לגבי מועד אספקתם ניתנה בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "אספקה".
  2. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים").
  3. מאכלי עולם אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים בחנות המקוונת של מאכלי עולם. מאכלי עולם רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל.
  4. אופן הצגת המוצרים בחנות המקוונת של מאכלי עולם יקבע על ידי מאכלי עולם מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מאכלי עולם.
  5. הלקוח לא יהא רשאי להוסיף ל"סל הקניות" / "עגלת הקניות" מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם בסטטוס של "חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג "חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי המחסן. אנו נמליץ על תחליפים במידה וקיימים ו/או הלקוח מבקש זאת
  6. במסגרת הרכישה חנות המקוונת של מאכלי עולם, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של מאכלי עולם.

  המחירים

  1. מחירי המוצרים שיפורסמו בחנות המקוונת של מאכלי עולם הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח בחנות המקוונת של מאכלי עולם ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. מאכלי עולם תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
  2. בכל הנוגע למכירות בחנות המקוונת של מאכלי עולם המתבצעות באמצעות הטלפון או אתר האינטרנט, בין אם המוצרים נושאים תו מחיר המוטבע עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים בחנות המקוונת של מאכלי עולם אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בחנויות אחרות בהן נמכרים מוצרי מאכלי עולם ר.ז בע"מ. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא מחיר החנות המקוונת של מאכלי עולם ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר. ללקוח המבקש לרכוש מוצרים באמצעות הטלפון תעמוד האפשרות שמחירי המוצרים יוקראו לו על פי בקשתו. מחירי המוצרים מפורטים גם באתר האינטרנט של מאכלי עולם וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר מאכלי עולם כאמור לעיל, ויישמרו למשך 14 יום בלבד (פרט למוצרים המסומנים כמבצע  בהם המחירים ישמרו בהתאם לתוקף המבצע בזמן האספקה עפ"י תאריך התוקף המצוין בהם).
  1. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ואשר מסומן בצידם סמל "מבצע" יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ביצוע התשלום עבור ההזמנה. למען הסר ספק יובהר כי מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם בוצע התשלום בעבורו, יחוייב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע.
  2. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

  ביצוע הרכישה באתר

  1. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר.
  2. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "שליחת הזמנה". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה.
  3. בסיום התהליך, יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.
  1. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לחנות. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן למאכלי עולם, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח.
  2. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSLהנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת החנות המקוונת של מאכלי עולם וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל"דף הקופה".
  3. מאכלי עולם שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות בחנות המקוונת של מאכלי עולם וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
  4. מובהר כי שירותיה של החנות המקוונת של מאכלי עולם אינם מהווים הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

  התשלום

  1. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר.
  2. על אף האמור לעיל מאכלי עולם שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

  שעות פעילות החנות המקוונת של מאכלי עולם

  1. הקלדה של הזמנה בחנות המקוונת של מאכלי עולם אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. מאכלי עולם אינה מתחייבת להציג באתר את זמני האספקה האפשריים ושומרת לעצמה את הזכות לבצע את אספקת ההזמנה בשעות ובימים הנבחרים על ידיה וזאת בהודעה מראש ללקוח. בביצוע הזמנה טלפונית, ניתן לקבל את מועדי האספקה לבית הלקוח, מנציגי השירות במוקד השירות.
  2. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון או הפקסימיליה אפשרית בשעות פעילות המענה הטלפוני ללקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של מאכלי עולם, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה לאותו היום ניתן לבצע עד 5 שעות ממועד האספקה.
  3. שעות הפעילות של המענה הטלפוני ללקוחות הינו כדלקמן:
   1. ימים א' – ה' : 17:00 – 10:00 (מעשר בבוקר ועד חמש אחר הצהריים).
   2. יום ו' וערבי חג : 13:00- 09:00 (מתשע בבוקר ועד אחת בצהריים)
  4. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של המענה הטלפוני ללקוחות ומאכלי עולם אינה מחויבת למועדים אלה.

  דמי משלוח

  1. לרשות הלקוח מספר דרכים לבצע הזמנה: קניה טלפונית באמצעות המענה הטלפוני ללקוחות ו/או באמצעות הזמנה ה דרך החנות המקוונת של מאכלי עולם.
  2. לרגל השקת החנות המקוונת של מאכלי עולם לא תהיינה עלויות על המשלוח, כלומר המשלוח הוא בחינם.

  דמי שירות בגין איסוף עצמי

  1. מאכלי עולם שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי השירות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.
  2. לרגל השקת החנות המקוונת של מאכלי עולם, לא תגבה מאכלי עולם תשלום בגין שירות על רכישה במידה והלקוח מגיע עצמאית לאסוף את הרכישה ממחסני החברה הנמצאים ברחוב שידלובסקי 1, יבנה.
  1. עם זאת ובהתאם האמור לעיל, מאכלי עולם שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי. 

  אספקה

  1. מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ומאכלי עולם שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
  2. מועדי האספקה של ההזמנות ע"י חברת מאכלי עולם יתקיימו בשני ימים קבועים בשבוע ובשעות אותן תבחר החברה. הלקוח יוכל לבחור באחד מהימים אך השעות נקבעות ע"י מאכלי עולם ואינן ניתנות לשינוי על פי בקשת הלקוח. חלון הזמנים לאספקת ההזמנות יעודכן באתר מעת לעת ומאכלי עולם שומרת לעצמה את הזכות לשינויו ללא הודעה מראש.
  3. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען הניתן לאספקה, יוחזרו המוצרים למחסן ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למענה הטלפוני ללקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יתכן וחברת מאכלי עולם תחליט לגבות תשלום על המשלוח הנוסף וזאת בתיאום והודעה מראש ללקוח. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.
  4. אי עמידת מאכלי עולם במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם למאכלי עולם בגין האספקה. מאכלי עולם תפצה את הלקוח בגובה דמי המשלוח באם היו דמי משלוח. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל.

  החזרת מוצרים

  1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
  2. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, באמצעות יצירת קשר עם המענה הטלפוני ללקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. במענה הטלפוני ללקוחות תתואם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 28 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

  מבצעים

  1. מעת לעת יימכרו מוצרים בחנות המקוונת של מאכלי עולם במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים").
  2. המבצעים הנערכים בחנות המקוונת של מאכלי עולם הנם במסגרת מכירות החנות המקוונת של מאכלי עולם בלבד, ואינם קשורים למחירי אותם המוצרים הנמכרים ברשתות השיווק. מאכלי עולם לא תהא מחויבת למכור, במסגרת החנות המקוונת של מאכלי עולם​, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת איזה מרשתות השיווק בהן נמכרים מוצרי החברה שאינן החנות המקוונת של מאכלי עולם.
  3. במידה ומאכלי עולם תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת החנות המקוונת של מאכלי עולם אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב"קישור" למוצר ע"י סימונו באתר).
  4. ככל שתחליט מאכלי עולם להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים בחנות המקוונת של מאכלי עולם, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ומאכלי עולם תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

  ביטול / שינוי הזמנה

  1. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 5 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה.
  2. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באמצעות המענה הטלפוני ללקוחות או במשלוח הודעה לכתובת המייל המופיעה באתר.
  3. מאכלי עולם תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.
  4. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות מאכלי עולם כפי שתהא מעת לעת.

  רכישה טלפונית

  1. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח בחנות המקוונת של מאכלי עולם יכולה להתבצע הן באמצעות תקשורת האינטרנט, והן באמצעות תקשורת טלפונית בין הלקוח למאכלי עולם. למען הסר ספק יובהר כי האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט, יחול בשינויים המחויבים גם על הזמנה טלפונית באמצעות המענה הטלפוני ללקוחות.
  2. מספר הטלפון לביצוע הזמנה טלפונית הינו – 054-9202012 (לעיל ולהלן: "המענה הטלפוני").
  3. לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לשנות/לבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך ההזמנה באמצעות פנייה למענה הטלפוני, בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר אופן שינוי/ביטול הזמנה.

  הערות למוצר

  1. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.
  2. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
  3. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.
  4. התמונות הינן להמחשה בלבד.
  5. תוקף המבצע הינו בהתאם למועד התשלום על ההזמנה.

  אחריות

  1. מאכלי עולם אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח החנות המקוונת של מאכלי עולם ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת בחנות המקוונת של מאכלי עולם ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בחנות המקוונת של מאכלי עולם וכד'.
  2. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או למאכלי עולם ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
  3. הלקוח פוטר את מאכלי עולם מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
  4. מאכלי עולם לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.
  5. מאכלי עולם לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
  6. מאכלי עולם לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בחנות המקוונת של מאכלי עולם ואשר צד ג' שהינו היצרן שלהם סיפק אותם למאכלי עולם, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
  7. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא מאכלי עולם בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

  החוק החל ותניית שיפוט

  1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין מאכלי עולם במסגרת החנות המקוונת של מאכלי עולם ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
  2. מאכלי עולם והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית משפט.

  אבטחת האתר 

  1. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:
   1. חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
   2. בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.
   3. שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.
  2. מאכלי עולם תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

  פרטיות

  1. מאגרי המידע של מאכלי עולם רשומים על פי כל דין. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגרי מידע אלה. בהתאם, מאכלי עולם ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות קידום מכירות ושיווק, על-פי דרישות הדין הרלוונטיות, וכל עוד לא הודיע הלקוח לחברה אחרת. במסגרת זו תהא מאכלי עולם רשאית להעביר ללקוח מידע כלשהו על מאכלי עולם או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי מאכלי עולם או מי מטעמה או מי באמצעותה.
  2. בהצטרפותו לשירות החנות המקוונת של מאכלי עולם, הלקוח מסכים כי מידע שתקבל מאכלי עולם מהלקוח, לרבות פרטיו האישיים של הלקוח ופירוט בדבר רכישותיו, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של מאכלי עולם בגינו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגרי מידע אשר יעודכנו מעת לעת עפ"י שיקול דעתה של מאכלי עולם ולהוראות כל דין.
  3. כן מסכים הלקוח ומאשר באופן מפורש, בהצטרפותו לשירות החנות המקוונת של מאכלי עולם כי מאכלי עולם תהיה רשאית להשתמש במידע שתקבל מהלקוח ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר(י) המידע של מאכלי עולם בגינו מכל מקור ודרך, למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של רשתות ו/או גופים ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות ללקוחות), וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) ללקוחות בדיוור אישי ו/או בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון לרבות באמצעות טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת SMS מערכת חיוג אוטומטית, תקשורת בלוטות'  וכד', מטעמה או מטעם אחרים, למטרת משלוח דברי פרסומת, עידוד נאמנות הלקוחות לחברת מאכלי עולם, מתן שירותים ללקוחות וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון.מאכלי עולם אף רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר את המידע, מעת לעת, לרשתות ו/או גופים אחרים, ולכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות ללקוחות על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שלהן מאכלי עולם רשאית לעשות בו שימוש, כאמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין. מאכלי עולם רשאית גם למסור מידע הקשור לפירוט רכישותיו של הלקוח  לצדדים שלישיים.
  1. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך למאכלי עולם בכתב בהתאם להוראות כל דין.
  2. מאכלי עולם תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

  הזכויות של מאכלי עולם באתר

  1. הקניין הרוחני בחנות המקוונת של מאכלי עולם, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של מאכלי עולם, או של צדדים שלישיים שמאכלי עולם קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
  2. מאכלי עולם שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
  3. השמות מאכלי עולם, החנות המקוונת של מאכלי עולם ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של מאכלי עולם הם בבעלות מלאה ובלעדית של מאכלי עולם, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
  4. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ממאכלי עולם.(עדכון 25.01.2016)
  בניית אתרי חנות בניית אתרי חנות